Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia 2019

WYKAZ LOKALI  PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Zgodnie z art. 35ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 2204) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu nieruchomości stanowiące własność SPZOZ w Węgrowie:

1.

Położenie

Łochów ul. Al. Pokoju 73/2

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

Działka o numerze ewidencyjnym 2594/3 zabudowana budynkiem

Nr księgi wieczystej

SI1W/00026404/3

Powierzchnia nieruchomości

lokal mieszkalny (kuchnia, przedpokój, łazienka-ubikacja, dwa pokoje, piwnica) o pow. 31,69m2

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotem najmu będzie lokal mieszkalny (kuchnia, przedpokój, łazienka-ubikacja, dwa pokoje, piwnica) zlokalizowany w budynku położonym przy ulicy Al. Pokoju 73/2 w obrębie ewidencyjnym miasta Łochów. Umowa zostanie zawarta z pracownikiem Zakładu.

Okres najmu

Umowa najmu zostanie zawarta na okres jednego roku.

Opłaty z tytułu najmu

Miesięczna stawka czynszu wynosić będzie 350zł brutto. Czynsz płatny z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wynajmującego.

 

2.

Położenie

Węgrów ul. Kościuszki 201

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków

Działka o numerze ewidencyjnym 2216 zabudowana budynkiem

Nr księgi wieczystej

SI1W/00026486/1

Powierzchnia nieruchomości

powierzchni 14m2

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Przedmiotem najmu będzie część holu Szpitala Powiatowego w Węgrowie wraz z zapleczem z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.

Okres najmu

Umowa najmu zostanie zawarta na okres jednego roku.

Opłaty z tytułu najmu

Minimalny czynsz 100zł płatny z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wynajmującego.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie   ul.  Kościuszki 15 na stronie internetowej https://nowa.spzoz.wegrow.pl/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Węgrowie przez okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10.05.2019r. do dnia 31.05.2019r.oraz prasie lokalnej.

 

Artur Skóra

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie